SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

S R E Ć A N U S K R S, N A J V E Ć I H R I Š Ć A N S K I P R A Z N I K!

 

16.03.2017.

Poslodavci ne mare za bezbednost radnika

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/poslodavci-ne-mare-za-bezbednost-radnika

Ko ne uzme kajaće se , ko uzme - još više!

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ko-ne-uzme-kajace-se-ko-uzme-jos-vise

 

08.03.2017.

U organizaciji Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine i Foruma žena SPS Zrenjanin održana je tribina 07.03.2017. godine sa početkom u 18 časova,pod nazivom " Osnaživanje žena ", u prostorijama SSS za grad Zrenjanin i opštine.

 

SVIM ČLANICAMA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE, KAO I SVIM ŽENAMA ŠIROM ZEMLJE, ŽELIMO SREĆAN 8. MART !

 

02.03.2017.

Zrenjanin postao "grad stečaja i gladi"


Gostujući u emisiji "Vojvodinom" Radio-televizije Vojvodine, Vladimir Gvozdenović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, izjavio je da mnogi gradovi širom bivše Jugoslavije mogu da se pridruže Zrenjaninu kada su u pitanju stečaji i stanje u privredi.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgZ5VX4NIFU#action=share

 

06.02.2017.

AKCIJA Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine - " Kaži ženo šta te muči "

 

 

Srecna Nova Gpodina i Bozic !

 

22.11.2016.

Sindikati u privatnim preduzećima više izuzetak nego pravilo

Sindikalne organizacije u privatnim preduzećima, više su izuzetak nego pravilo, a uzrok takvoj praksi je u visokoj stopi nezaposlenosti i strahu od gubitka posla, smatraju i sindikati i poslodavci.
Zakoni kažu postoje, ali ostaju samo pravo na papiru u kojem uglavnom uživaju zaposleni u javnom sektoru. A iako optužbi na račun poslodavaca ima, nema podataka o tome da li je neki poslodavac kažnjen zbog zabrane sindikalnog organizovanja.
Svi imaju pravo na sindikalno organizovanje, ali po pravilu sindikata nema u privatnim preduzećima, a zapinje se još na prvoj stepenici -osnivanju sindikalne organizacije u preduzeću. Na pitanje ko je kriv, što nema organizovane zaštite radničih prava, poslodavci i država prstom upiru u sindikate, a oni pak u strah zaposlenih.
"U Srbiji danas posle gubitka života, najveći strah gubitak radnog mesta. Tako da znajući to poslodavci ucenjuju mnoge zaposlene", rekao je Goran Milić, Savez samostalnih sindikata Vojvodine.
"Ipak su nosioci sindikalnog organizovanja ti koji treba da se izbore za svoja prava. Država stvara pravni okvir kroz radno zakonodavstvo", naglasio je Ivan Đoković, pokrajinski sekretar za privredu.
"Mislim da je to više posao samih sindikata. Znači oni se moraju organizovati, oni moraju animirati te lјude, zaposlene u privatnim firmama i moraju gledati da se i tamo sindikati organizuju", objasnio je Stanko Krstin, Unija poslodavaca Vojvodine.
Krstin kaže da je zadovolјan što u svom preduzeću ima sindikat. Ističe i da je neprirodno što danas u okviru socijalno-ekonomskog dijaloga pregovaraju sa sindikalcima iz javnih preduzeća, te da je potrebno samo da se postojeći zakoni striktno poštuju.
"Zakon je sve regulisao, samo ne treba u praksi sprečavati sprovođenje zakona", istakao je Krstin.
"Spominje se i kolektivni ugovor na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Mislim da ćemo tripartitnim dijalogom naći najadekvatnije, najbolјe rešenje za radnike", dodao je Đoković.
"Najavlјeno je do kraja 2017.godine da će biti novi Zakon o radu, pominju se zakoni o sindikatima, prosto čekaćemo da vidimo kakva je namera vlade", kazao je Goran Milić.
A loše namere poslodavaca, saglasni su svi najbolјe će korigovati mogućnost da posao nađete na drugom mestu. Jer kako u Samostalnom sindikatu ističu radnici i danas znaju da je papir kojim se odriču sindikalnog organizovanja ništavan, ali znaju i da će ih, ukoliko pokušaju da organizuju sindikat, otkaz u firmi sačekati na drugom ćošku.
Izvor:RTV

21.11.2016.

Poseta delegacije Danskog sindikata 3F Aalborg

U periodu od 14.11 - 18.11.2016. godine u poseti Savezu samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine bila je delegacija danskog sindikata 3F Aalborg sa kojim imamo saradnju dugu od preko 15 godina. U razgovoru su razmenjene informacije trenutnog stanja u SSSS,SSS za grad Zrenjanin i opštine, saradnja između SSS grada Kikinde i SSS za grad Zrenjanin i opštine, kao i 3F-a, zatim su održani sastanci sa članovima sekcije mladih, žena i Veća, takođe je bilo i reči o nekoj budućoj saradnji koja će se zasnivati na projektima, seminarima, edukacijama, razmeni iskustava vezano za sekciju žena i mladih, kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga, zdravlja i bezbednosti na radu, jačanja solidarnosti, političkog uticaja, itd.

03.11.2016.

Sedma redovna sednica Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 27.10.2016. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama SSS za grad Zrenjanin i opštine , na kojoj su obrađene sledeće teme: aktivnosti između dve sednice Veća SSS za grad Zrenjanin i opštine, upoznavanje prisutnih sa Mišljenjem Statutarnog odbora SSS Vojvodine o primeni Statuta kao najvišeg akta, kao i o nadležnosti Nadzornog odbora SSS Srbije o kontroli poslovanja u povereništvu Novi Bečej, zatim je obrađen i finansijski izveštaj SSS za grad Zrenjanin i opštine za period januar-septembar 2016. godine, kao i trenutna situacija u Savezu samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine.

03.11.2016.

Treća redovna sednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 11.10.2016. godine na kojoj su obrađene sledeće teme: plan i program Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine, kao i tekuće pitanja. Na sednici je donešena odluka o pokretanju akcije pod nazivom " Kaži ženo šta te muči " . Cilj akcije ( biće postavljenje bele kutije sa ljubičastim papirom na kojem će biti kratko uputstvo šta je potrebno uraditi, i te iste kutije će stojati na više lokacija u gradu i opštinama odnosno u više bitnih institucija, u vremnskom periodu od oko mesec dana ) je anketiranje žena na teritoriji grada Zrenjanina i opština Žitište i Sečanj, po pitanju problema sa kojima se žene današnjice suočavaju, a sve u nameri poboljšanja položaja i kvaliteta života, kao i edukacija i ostvarivanje prava žena.

22.06.2016.

Druga redovna sednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je dana22.06.2016. godine na kojoj su obrađene sledeće teme: Izveštaj rada sa seminara koji je održan na Kelebiji,gde su članice naše sekcije bile učesnice i iznele svoje utiske sa istog,a zatim je napravljen neki okvirni plan aktivnosti za budućnost, gde su članice iznele svoje ideje, za privlačenje novih članova sindikata odnosno sekcije žena.

21.06.2016.

U prostorijama Saveza samostalnog sindikata za grad Zrenjanin i opštine, ulica Kralja Petra Prvog broj 3, dana 21.06.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, održana je OSNIVAČKA SKUPŠTINA Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu na teritoriji AP Vojvodine. Poziv je bio upućen svim Većima i Odborima na teritoriji za koje inicijativna grupa ima saznanja da su lojalni članovi uz poštovanje Statuta SSSS i SSSV. Naravno bili su dobrodošli i oni za koje u tom momentu inicijativna grupa nije imala saznanja da poštuju Statut SSSS i SSSV.

Na ovoj skupštini donešene su Odluke o usvajanju Poslovnika o radu, Odluke o formiranju Pokrajinskog odbora SS zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu na teritoriji AP Vojvodine, zatim Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova Pokrajinskog odbora, kao i Odluka o broju, strukturi i načinu izbora članova Nadzornog odbora.

17.06.2016.

Druga redovna sednica Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 16.06.2016. godine na kojoj je predsednik sekcije mladih podneo Izveštaj rada sa seminara koji je održan u Lukinom Selu u periodu od 09.05. - 13.05.2016. godine.Takođe se pričalo o načinima za uvećanje članstva odnosno kako privući što više mladih u sindikat, informisati iih i motivisati da budu aktivni. Pored svega donešena je i odgovarajuća Odluka o kooptiranju novog člana Izvršnog odbora, jer je jedan član podneo ostavku koja je prihvaćena.

13.05.2016.

U periodu od 09.05. - 13.05.2016. godine održan je seminar u Lukinom Selu , u saradnji sa 3F Danskim sindikatom. Predavači na seminaru su bili Benny i Morthen , oboje zaposleni u 3F sindikatu Aalborg. Na seminaru je ukupno bilo 18 učesnika iz različitih sindikalnih organizacija. Seminar je počeo kratkom prezentacijom istog, kao i samih učesnika i predavača. Teme koje su obrađene na seminaru su: Danski sindikat 3F i njihov sam vrh LO, uloga delegata na " dobrom " radnom mestu, uloga predsednika sindikalne organizacije, jednakost muškog i ženskog pola, a i jednakost na svim nivoima, predstavljanje " danskog " modela funkcionisanja, politički uticaj i saradnja sa sindikatom, otpornost pema promenam, sekcija ćžena, sekcija mladih, tehnike pregovaranja, budućnost Srbije i tržišta rada. Pored ovih tema učesnici i predavači su se dogovarali koje teme bi bile dobre da se obrade sledeći put na seminaru. Na svečanoj večeri koja je održana dana 12.05.2016. godine potpisan je Ugovor o saradnji između Danskog sindikata 3F Aalborg i Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, čime je samo učvršćena dugogodišnja saradnja.

05.05.2016.

Šesta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je 05.05.2016. godine na kojoj je razmatrana aktuelna situacija u Veću kao i samo funkcionisanje, takođe i aktivnosti između dve sednice. Takođe poverenici za opštine Titel, Žitište i Sečanj su podneli Izveštaj o radu za 2015. godinu, kao i period januar-mart 2016. godina. Pored tekućih pitanja, donet je neki okvirni plan rada za naredni period, kao i to da su iznete informacije o aktivnostima na realizaciji programa evidencije za članove sindikalnih organizacija.

23.04.2016.

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine učestvovala je na Fruškogorskom maratonu, koji se u subotu 23.04.2016. godine održao na Fruškoj Gori. Oko 15-ak članova Sekcije mladih okupljenih iz cele Vojvodine i obučenih u jednake svetloplave majce sa obeležjima SSSV , krenulo je oko 9časova sa Popvice gde je bio start maratona, a potom je svako izabro svoju stazu koja mu najviše odgovara. Ovo je bio jedan od načina da mladi sindikalci promovišu sindikat, a u isto vreme da uživaju u prirodi i i druženju.

30.03.2016.

Prva redovna sednica Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 30.03.2016. godine na kojoj je predsednik sekcije mladih podneo Izveštaj rada sa seminara pod nazivom " Veštiji član - bolji sindikat " koji je održan u Bačkoj Palanci u periodu od 22.01.-24.01.2016. godine. Na seminaru teme koje su bile obrađivane su: pregovaranje, društveni mediji, prezentacijske i komunikacijske veštine i zagovaranje. Takođe na sednici tema koja je obrađena je bila učešće na Fruškogorskom maratonu koji će biti održan 23.04.2016. godine, ali i seminar koji će biti održan u Lukinom selu u saradnji sa 3F Danskim sindikatom u peridou od 09.05.-13.05.2016. godine.

24.02.2016.

Peta redovna sednica Veća SSS za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 24.02.2016. godine na kojoj je razmatrana aktuelna situacija i stanje u SSS za grad Zrenjanin i opštine,kao i dešavanja između dve sednice, a donete su i odgovarajuće odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbor Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine, odluke o usvajanju Izveštaja o popisu osnovnih sredstava, sitnog inventara i stanja dugovanja i potraživanja ovog Saveza, odluke o Usvajanju Izveštaja o poslovanju za poslovnu 2016. godinu, odluke o Usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu, odluke o ceni zakupnine poslovnog prostora za period 01.04.2016. - 31.03.2017. godine. Takođe su iznete informacije o Mišljenju Statutarnog odbora SSS Srbije na predlog Statuta Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine.

17.02.2016.

Prva redovna sednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 17.02.2016. godine na kojoj su obrađene sledeće teme: Izveštaj rada Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine u vezi kampanje " Za dostojanstven rad i zasluženu penziju " i " Hoćemo nove zakone o radu i PIO " gde su članice predlagale kakve izmene bi mogle da se donesu, takođe predsednica Sekcije žena je podnela Izveštaj rada sa seminara koji je održan na Kelebiji u periodu od 29.01. - 30.01.2016. godine, kao i aktivnosti između dve sednice.

 

Kao i u prethodnom periodu, tako je i ove godine od strane stručne službe ovog Veća sindikalnim organizacijama pružena svaka pomoć u smislu pribavljanja potrebne dokumentacije, u smislu obraćanja nadležnim organima, pre svega Inspekciji rada, a radnici stručne službe i Predsednik našeg sindikata aktivno su bili uključeni u sam rad sindikalnih organizacija kao i aktivni učesnici u razgovorima sindikalnih organizacija - poslodavac.

30.12.2015.

Poslednja četvrta redovna sednica Veća u 2015. godini održana je dana 30.12.2015. godine. Na ovoj sednici priusutnima je pružena informacija o aktivnostima između dve sednice kao što su bile informacije o urađenom poslu na formiranju novih sindikalnih organizacija, informacija o izdavanju našeg poslovnog prostora u zakup, zatim informacija o trenutnom stanju kod pojedinih poslodavaca, što se pre svega odnosilo na kompaniju " Radijator " AD Beograd, zatim informacija o pojedinim granskim sindikatima, a bilo je dosta reči o finansijskoj disciplini u kontekstu poštovanja odnosno nepoštovanja u kontekstu plaćanja članarine kako to nalaže Statut SSSS.

24.12.2015.

U postupku izvršenja ranije donete Odluke o formiranju Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine, i uz punu logistiku stručne službe našeg sindikata, dana 24.12.2015. godine održana je Konstitutivna sednica Sekcije žena. Na ovoj sednici formirana je Skupština, Izvršni odbor i izabrana je Predsednica Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine u ličnosti Svirčev Jadranka. Pored formiranja organa Sekcije žena, na konstitutivnoj sednici usvojena su Pravila o radu i Program aktivnosti za naredni period.

- Pravila o radu Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine

- Program aktivnosti Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine

18.12.2015.

U skladu sa Odlukom Veća o formiranju Sekcije mladih SSS za grad Zrenjanin i opštine, dana 18.12.2015. godine održana je Konstitutivna sednica Sekcije mladih na kojoj je formirana Skupština Sekcije mladih, Izvršni odbor Sekcije mladih i izabran je Predsednik Sekcije mladih Kovačev Ninoslav. Osim donetih odluka o formiranju organa Sekcije mladih usvojena su Pravila o radu i Program aktivnosti Sekcije mladih za naredni period.

- Pravila o radu Sekcije mladih SSS za grad Zrenjanin i opštine

- Program aktivnosti Sekcije mladih SSS za grad Zrenjanin i opštine

01.12.2015.

Treća redovna sednica Veća SSS za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 01.12.2015. godine na kojoj je razmatrana aktuelna situacija i stanje u SSS za grad Zrenjanin i opštine, a donete su i odgovarajuće odluke o formiranju Sekcije mladih, odnosno Sekcije žena u našem sindikatu. Prisutnima pružena je puna informacija o aktivnostima našeg sindikata na osnivanju novih sindikalnih organizacija kod poslodavaca na teritoriji koju pokriva naš sindikat. Treba posebno istaći da je na ovoj sednici prisustvovala i delegacija Danskog sindikata 3F iz Aalborga, koja je ovu posetu našem sindikatu pored svega iskoristila i da obiđe kompaniju " Mecaplast Serbia " DOO Zrenjanin, kao i lokalnu samoupravu.

- Odluka o formiranju Sekcije mladih SSS za grad Zrenjanin i opštine

- Odluka o formiranju Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine

29.10.2015.

Druga redovna sednica Veća održana je dana 29.10.2015. godine na kojoj je bilo razmatrano pitanje formiranja Predsedništva SSS .za grad Zrenjanin i opštine, informacija o predstojećoj poseti sindikata 3F iz Kraljevine Danske koja je bila zakazana za period 30.11.2015. godine do 04.12.2015. godine , zatim pitanje formiranja Sekcije mladih i Sekcije žena, a na istoj sednici članovi Veća detaljno su upoznati sa materijalno-finansijskim poslovanjem za period januar-septembar 2015. godine. Na istoj sednici vođena je i diskusija po pitanju primene najviših akata Saveza samostalnih sindikata Srbije, kao i primene najviših akata granskih sindikata.

06.10.2015.

iIzvršavajući Statutarne obaveze, Konstitutivna sedica Veća SSS za grad Zrenjanin i opštine održana je dana 06.10.2015. godine na kojoj je konstituisano Veće u novom sazivu kao i Nadzorni odbor.

Pored izvršenog konstituisanja organa SSS za grad Zrenjanin i opštine, na konstitutivnoj sednici za potpredsednika SSS za grad Zrenjanin i opštine izabran je Vujović Milenko, imenovani su poverenici za Povereništvo opštine Titel i Povereništvo opštine Sečanj. Na istoj sednici izabran je i drugi član Veća SSS Vojvodine, sa konstatacijom da je predsednik SSS za grad Zrenjanin i opštine po funkciji član Veća SSS Vojvodine. Takođe, na istoj sednici razmatrana je i trenutna aktuelna situacija u našem Savezu, kao što su bila pitanja rada granskih sindikata, saradnja našeg sindikata sa sindikatom 3F iz Aalborga - Danska, kao i pitanja plaćanja članarine, a pre svega u sindikatu poljoprivrede.

 

SAOPŠTENJE I PROGLAS POVODOM 1. MAJA

- PROGLAS

- SAOPŠTENJE

oglas prostor

Obaveštenje Saveza samostalnih sindikata Srbije

- Odluka o odlaganju održavanja generalnog štrajka

 

ODRŽAVANJE ŠTRAJKA UPOZORENJA - 23.01.2014. godine

Sindikati će održati širom Srbije jednočasovni štrajk upozorenja da bi iskazali nezadovoljstvo predloženim izmenama Zakona o radu, najavio je predsednik SSSS Ljubisav Orbović.
"Ukoliko se predlog tog zakona ne povuče, ili se ne pristane na izmenu spornih odredbi, biće organizovani i masovniji protesti i generalni štrajk", rekao je Orbović Tanjugu.

On je precizirao da će štrajk upozorenja biti održan 23. januara između 11 i 12 sati, i da će mu se, osim predstavnika S S S S i UGS "Nezavisnost", priključiti i značajan broj drugih manjih sindikata.
"O tome ćemo imati više razgovora narednih dana, a posle toga ćemo nastaviti sa daljim oblicima protesta, blokadama po gradovima, sve dok ne dođe do generalnog štrajka u Beogradu i velikog protesta koji ćemo organizovati", rekao je Orbović.

- Saopštenje za javnost ( štrajk upozorenja ) sa sednice Predsedništva SSSS

- Saopštenje sa sednice štrajkačkog odbora

 

ODLUKE VEĆA SSSS O PROTESTIMAnovi zakon o radu

Povodom Odluke o organizovanju štrajka upozorenja, zakazanog za 23. januar 2014. godine, članovima Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, predsednicima samostalnih sindikata Srbije i predsednicima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji šalјemo dopise sa uputstvom o organizovanju štrajka, i pozivamo sve ostale da nam se pridruže u borbi za svoja prava!!!

- Pismo Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS nezavisnost povodom zahteva Ministra Radulovića javnim preduzećima

- Umanjenje zarade,naknade zarade i drugih primanja iz rada po osnovu predloga izmena Zakona o radu ( primer )

- Novi Zakon o radu

- Uputstvo za organizovanje štrajka upozorenja

- Odluka o stupanju u štrajk upozorenja

- Odluka o organizovanju štrajka upozorenja

- Odluka o organizovanju protesta

- Odluka o proglašavanju generalnog štrajka

 

ЗАШТО ЗАКОН НЕ СМЕ ДА ПРОЂЕ?

 

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду, због броја и садржине предложених измена, више подсећа на нов Закон о раду, него на Закон о изменама и допунама. Изменама је обухваћена велика већина чланова, предложена решења су садржински битно другачија у односу на постојећи закон, а некима од њих се и суштински мењају постулати на којима се заснива српски радноправни систем.

Највећи број предложених правила има за последицу, директно или индиректно, укидање или смањење права радника.

Велики број правила је директно усмерен на умањење синдикалне активности и гушење синдиката.

Већи број предложених измена отежаће или практично укинути социјални дијалог у Србији.

Поједини, ретки  предлози су усмерени на побољшање положаја запослених, али већина њих је у пракси неостварива због тога што, или нису комплетни, тј. у правнотехничком смислу изведени до краја, или зато што су делимично или потупно обесмишљени другим одредбама.

 

НАЈВАЖНИЈЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ

 1. УКИДА СЕ ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА, који има до 10 запослених, ДА САЧИНИ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА!
 1. УКИДА СЕ ОБАВЕЗНО ИЗРИЧИТО УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА УГОВОРА О РАДУ: зарада, накнада зараде и друга примања запосленог,  рокови за исплату зараде и других примања и какво је дневно и недељно радно време запосленог.
 1. УКИДА СЕ ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ЗАПОСЛЕНОМ ДОСТАВИ ФОТОКОПИЈУ ПРИЈАВЕ НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ!
 1. УВОДИ СЕ ПРОБНИ РАД ЗА ОБАВЉАЊЕ ВИШЕ ПОВЕЗАНИХ, ОДНОСНО СРОДНИХ ПОСЛОВА!
 1. ПРАКТИЧНО СЕ УКИДА 40-ЧАСОВНО НЕДЕЉНО И 8-ЧАСОВНО ДНЕВНО РАДНО ВРЕМЕ:

-  Даје се право послодавцу да ''кад организација посла то захтева'' распореди радно време тако да радни дан траје 12, а радна недеља 48 сати. То се не сматра прековременим радом нити прерасподелом радног времена, већ обичним распоредом радног времена.

-  Уводи се приправност за све запослене, без било какве заштите од могућих злоупотреба.

-    Уводи се ''клизно радно време'', без било какве заштите од могућих злоупотреба.

-    Скраћује се рок у коме је послодавац дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена са седам на 5, односно само 2 дана унапред.

Обавеза благовременог обавештавања не односи се на прековремени рад.

-    Значајно се проширује круг разлога за увођење прековременог рада и продужава се, у неким случајевима без границе,  трајање прековременог рада.

-     Продужава се могући период за прерасподелу радног времена са шест месеци у календарској години на 12 месеци без ограничења.

СВА ОВА ПРАВИЛА СЕ ОДНОСЕ И НА ЗАПОСЛЕНЕ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ.

 1. ПРАКТИЧНО СЕ УВОДИ РАД У ПАРУ!

Дозвољава се послодавцу да анексом уговора о раду пребацује запосленог са пуног на непуно радно време. Ако запослени одбије да потпише такав анекс, добиће отказ.

 1. ОМОГУЋАВА СЕ ПРОИЗВОЉНО УТВРЂИВАЊЕ ЗАРАДЕ ИЗ МЕСЕЦА У МЕСЕЦ!

Решењем из Нацрта Закона основна зарада се везује за радни учинак запосленог, што значи да ће од послодавчеве процене радног учинка запосленог зависити његова зарада за текући месец. Искључиво је у надлежности послодавца да утврди шта је стандардни учинак за одређени посао, као и да оцени какав је радни учинак остварио запослени. Уколико послодавац оцени да је запослени остварио нижи радни учинак од стандардног, зарада запосленог може бити нижа и од минималне.

 1. РЕЛАТИВИЗУЈЕ СЕ ПРИНЦИП ''ЈЕДНАКА ЗАРАДА ЗА РАД ЈЕДНАКЕ ВРЕДНОСТИ''!

Уместо постојећих, објективних и релативно лако проверљивих критеријума за упоређивање вредности послова, уводе се субјективни и тешко мерљиви критеријуми, који ће омогућити дискриминацију запослених по разним основама.

 1. БРИШЕ СЕ ПРАВО НА УВЕЋАНУ ЗАРАДУ ЗА РАД У СМЕНАМА
 1. ПРАВО НА УВЕЋАНУ ЗАРАДУ ПО ОСНОВУ ''МИНУЛОГ РАДА'' ВЕЗУЈЕ СЕ САМО ЗА РАД КОД ПОСЛЕДЊЕГ, ТРЕНУТНОГ ПОСЛОДАВЦА!
 1.  СМАЊУЈЕ СЕ НАКНАДА ЗАРАДЕ ПО СВИМ ОСНОВАМА!

(боловање, годишњи одмор, плаћено одсуство, нерадни празници, одсуство ради одласка на војну вежбу и ради одазивања позиву надлежног државног органа)

До снижавања накнаде зараде долази због снижавања основице за обрачун накнаде зараде са просечне зарадње у претходна три месеца на основну зараду плус минили рад.

СМАЊУЈЕ СЕ ОСНОВИЦА И ЗА ВЕЋИНУ ДРУГИХ ПЛАЋАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О РАДУ.

      11)  УКИДАЈУ СЕ НАЈНИЖИ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА за

             долазак и одлазак са рада и за службени пут у иностранству!

      12)   УКИДА СЕ ОБАВЕЗНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗА ТОПЛИ ОБРОК!

             Послодавац ће ову обавезу моћи да изврши и на ''неки други начин''.

 1. СМАЊУЈЕ СЕ ИЗНОС ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ
 1. УКИДА СЕ ОБАВЕЗНО ПОТПИСИВАЊЕ ОБРАЧУНА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ!
 1. ОТЕЖАВА СЕ КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ГОДИШЊИ ОДМОР!

      - запослени, који је засновао радни однос или је имао прекид радног односа дужи од 30 дана, мора радити најмање 6 месеци непрекидно у календарској години у којој је засновао радни однос, односно имао прекид, да би стекао право на пун годишњи одмор за ту годину.

      - запослени, коме радни однос престаје пре 1. јула текуће године, имати право само на сразмеран део годишњег одмора за ту годину.

      - Уводи се могућност да се решење о коришћењу годишњег одмора достави запосленом непосредно пре коришћења годишњег одмора.

      - Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у електронској форми.

      - Допушта се послодавцу да, у случају коришћења колективног годишњег одмора, обавести запослене о тој чињеници на тај начин што ће истаћи  обавештења за све запослене одједном на огласној табли, без достављања појединачних решења.

      - Брише се заштитна одредба по којој се сматра да је послодавац ускратио запосленом право на годишњи одмор уколико му не достави решење о коришћењу годишњег одмора.

      - Трајање првог дела годишњег одмора се са 3, скраћује на обавезне 2 радне недеље.

      - Када се годишњи одмор користи у деловима, први део се мора искористити у току календарске године, а други део најкасније до 31. августа, односно 31. децембра наредне године, а не као по важећем Закону до 30. јуна.

      - Брише се одредба по којој запослени има право на накнаду штете уколико кривицом послодавца не користи годишњи одмор.

            - Брише се право запосленог да, у случају престанка радног односа, искористи  годишњи одмор на који има право за ту годину. Уместо тога уводи се обавеза послодавца да запосленом исплати накнаду за коришћење годишњег одмора, у висини основне зараде увећане за минули рад, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. 

 1. СУЖАВА СЕ ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ ПЛАЋЕНОГ ОДСУСТВА!
 1. УВОДИ СЕ КАТЕГОРИЈА ''ПРИВРЕМЕНО УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НА ОДГОВАРАЈУЋЕ ПОСЛОВЕ'' САМО НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ПОСЛОДАВЦА, БЕЗ АНЕКСА УГОВОРА О РАДУ!

18)   ОМОГУЋАВА СЕ ПОСЛОДАВЦУ ДА КОРИСТИ ''ДРУГЕ НАЧИНЕ'', осим

      обраћања надлежној здравственој установи,  РАДИ  ПРОВЕРЕ ОПРАВДА-

       НОСТИ БОЛОВАЊА ЗАПОСЛЕНОГ!

      ОМОГУЋАВА СЕ ПОСЛОДАВЦУ ДА УПУТИ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ НА  БО-

      ЛОВАЊУ НА ПРЕГЛЕД У ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ КОЈУ ОН ОДРЕДИ,

      РАДИ ПРОВЕРЕ ОПРАВДАНОСТИ КОРИШЋЕЊА БОЛОВАЊА!

 1. ЗНАТНО СЕ ПРОШИРУЈЕ КРУГ РАЗЛОГА ЗА УВОЂЕЊЕ РАДА НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ПРОДУЖАВА СЕ ЊЕГОВО ТРАЈАЊЕ ДО 36 МЕСЕЦИ!

Не постоји ни једна ваљана заштитна мера, ради спречавања злоупотреба.

 1. ДРАСТИЧНО СЕ ПРОШИРУЈЕ КРУГ РАЗЛОГА ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ!
 1. УВОДЕ СЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНОГ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА И ЗАШТИТЕ!

- привремено удаљење са рада без накнаде зараде од 1 до 15 радних дана,

            - новчану казну у висини до 20% основне зараде у трајању до 3 месеца

            - и опомену пред отказ која ''важи'' 6 месеци.

 1. УКИДА СЕ ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕД ОТКАЗ ДОСТАВИ СИНДИКАТУ ЧИЈИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЧЛАН!
 1. СКРАЋУЈЕ СЕ РОК У КОМЕ ЗАПОСЛЕНИ НЕ МОЖЕ ЗАМЕНИТИ РАДНИКА КОЈИ ЈЕ ОТПУШТЕН КАО ВИШАК СА 6 НА 3 МЕСЕЦА!
 1. ПОГОРШАВА СЕ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ!
 1. БРИШЕ СЕ ЗАШТИТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА, КАО И КОД УПУЋИВАЊА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАД КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА!
 1. УВОДИ СЕ ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ ВИШАК НА ОТПРЕМНИНУ САМО ЗА РАДНИ СТАЖ ОСТВАРЕН КОД ПОСЛЕДЊЕГ ПОСЛОДАВЦА!

ИСТОВРЕМЕНО СЕ СНИЖАВА И ОСНОВИЦА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  ИЗНОСА ОТПРЕМНИНЕ.

 1. ДОЗВОЉАВА СЕ ПОСЛОДАВЦУ ДА ЗАДРЖАВА РАДНУ КЊИЖИЦУ ЗАПОС-

ЛЕНОГ 15 ДАНА ПО ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА!

 1. БРИШЕ СЕ МОГУЋНОСТ ПРОШИРЕНОГ ДЕЈСТВА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА!
 1. ПОТПУНО СЕ РЕЛАТИВИЗУЈЕ И ОБЕСМИШЉАВА ЗАШТИТА ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ!
 1. ДРАСТИЧНО СЕ КРШИ СЛОБОДА СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА!

 

                                                                                    ... И ЈОШ ПУНО ТОГА!

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЗА ГРАД

ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНЕ 

 

СВИМ ЧЛАНОВИМА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА 

 

Ч Е С Т И Т А

 

ПРЕДСТОЈЕЋЕ БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ

 

ПРАЗНИКЕ

 

 

20.12.2013.

PRVA BITKA DOBIJENA!

Zbog nemogućnosti da obezbedi tehničke uslove za održavanje Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je 20. decembra 2013. godine otkazalo prezentaciju Nacrta Zakona, koji je Radna grupa trebalo da predstavi u prostorijama Regionalne privredne komore u Novom Sadu.

Nacrt Zakona je izazvao veliku pažnju javnosti, zbog čega se više stotina članova Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, ali i predstavnika nevladinih organizacija i drugih građana spontano okupilo pred Regionalnom privrednom komorom Novi Sad i u zakazano vreme su ušli u plavu salu na II spratu u kojoj je trebalo da se održi javno predstavljanje Nacrta Zakona.

Budući da sala planirana za održavanje javne rasprave može da primi od 50 do 70 ljudi, sva mesta, i sedeća i stojeća, su vrlo brzo bila popunjena, a nekoliko stotina zainteresovanih građana je ostalo u hodnicima Regionalne privredne komore, kao i ispred same zgrade. Sa zakašnjenjem od oko 30 minuta, Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Martinović se probio do plave sale, ali je ubrzo zaključio da ne postoje uslovi za održavanje javne rasprave, nakon čega se povukao u drugu prostoriju. Očekujući da će se predstavljanje Nacrta Zakona ipak održati, zainteresovani građani su još oko 1 sat čekali pojavljivanje predstavnika Ministarstva, ali to se nije dogodilo. Kada su shvatili da je prezentacija Nacrta Zakona otkazana, građani su mirno napustili prostorije Regionalne privredne komore Novi Sad.

Nakon otkazivanja predstavljanja Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu u Novom Sadu, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je izdalo saopštenje u kome obaveštava javnost da se otkazuju i prezentacije Nacrta Zakona zakazane za 23. i 26. decembar 2013. godine u Kragujevcu i Beogradu.

Podsećamo da je 18. decembra 2013. godine otvorena javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je pripremila Radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Inspektorata za rad, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i predstavnici Unije poslodavaca Srbije, bez učešća predstavnika reprezentativnih sindikata.

Tekst preuzet sa sajta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

 19.12.2013.

BOJKOT JAVNE RASPRAVE!

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike 18. decembra 2013. godine otvorilo je javnu raspravu Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Javna rasprava se sprovodi do 10. januara 2014. godine, a prvo predstavljanje Nacrta Zakona biće održano u Novom Sadu, 20. decembra 2013. godine, od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Novog Sada, Narodnog fronta 10, II sprat. 
Predsedništvo SSSS je na sednici održanoj 17. decembra 2013. godine, potvrdilo da Savez samostalnih sindikata Srbije NEĆE učestvovati u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, u čijoj izradi nije učestvovalo.
U skladu sa tom odlukom, predstavnici Samostalnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine NEĆE BITI U SALI Regionalne privredne komore Novog Sada, u petak 20. decembra. 
Kako je poziv za javnu raspravu, baš takav "JAVAN'', građani mogu da se odazovu i SVOJIM DOLASKOM iskažu SVOJ STAV!

Tekst peuzet sa sajta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

 18.12.2013.

DANAS POČINJE JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O RADU!

Javna rasprava o izmenama Zakona o radu počinje danas, najavio je državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Zoran Martinović i istakao da će izmene omogućiti fleksibilnije otpuštanje i zapošljavanje.

"U nekim delovima će omogućiti lakše otpuštanje, jer se smanjuje visina otpremnine i to će poslodavcu omogućiti da se lakše opredeljuju za viškove zaposlenih, a sa druge strane zaposleni koji su višak mogu da nađu drugu šansu kod novog poslodavca jer ne predstoji opasnost da mora da im plaća otpremninu", rekao je Martinović za RTS.
Zakon će, kako je naveo, preciznije urediti način otpuštanja zaposlenih u slučaju povrede radne dužnosti, pa neće biti nejasnoća koje će doprineti da sudovi te zaposlene posle nekoliko godina vraćaju na rad. Javna rasprava treba da omogući svim učesnicima da daju svoje mišljenje, primedbe, sugestije i trajaće do 10. januara. "Nakon toga sledi pribavljanje mišljenja drugih ministarstva i do kraja januara sledeće godine možemo taj proces da završimo", rekao je Martinović.

Tekst preuzet sa sajta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da dana 14.11.2013.g. u 13h u velikoj Sali Kulturnog centra u Zrenjaninu  prisustvujete i uzmete aktivno učešće na javnoj tribini na temu: Upoznavanja sa mogućim izmenama i dopunama Zakona o radu.

Ttibini će prisustvovati predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić  sa stručnim službama.

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE

O G L A Š A V A

IZDAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BIVŠE " RAZVOJNE BANKE" ( POVRŠINE cca 230 M2 ) I " AGROBANKE " ( POVRŠINE cca 160 M2 ) KAO I JEDAN MANJI POSLOVNI PROSTOR, U ULICI KRALJA PETRA PRVOG BR. 3 U ZRENJANINU.

KONTAKT TELEFON : 023/561-500 i 023/560-142

 

 

30. 10. 2013.

НОВИ ЗАКОН О Р(Ј)АДУ

На јуче одржаној 20. седници Председништва Савеза самосталних синдиката Војводине чланови Председништва су били јединствени у закључку да Анализа радне верзије Нарта Закона о изменама и допунама Закона о раду, коју је сачинила Правна служба СССВ, треба да буде основ за ставове и предлоге које ће представници Савеза самосталних синдиката Војводине заступати на седницама органа Савеза самосталних синдиката Србије.

Председништво СССВ је изнело заједнички став о непоходности да Савез самосталних синдиката Србије, на основу мишљења стручних људи и по угледу на позитивне примере у региону, што пре утврди Платформу која ће бити основ за преговоре о изменама Закона о раду.

После расправе која је трајала скоро три сата, чланови Председништва су закључили да се Предлогом Нацрта Закона мења велики број одредаба Закона о раду, да се већином предложених измена умањују или укидају досадашња права радника и синдиката, као и да Министарство није уважило готово ни један предлог синдиката.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике је, уз предлоге и сугестије Министарства привреде, сачинило Предлог Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о раду, који је 21. октобра 2013.године достављен Савезу самосталних синдиката Србије.

Доле можете погледати и преузети Предлог Нацрта Закона и Анализу СССВ:

- ANALIZA SSSV Predloga nacrta o izmenama Zakona o radu

- Predlog nacrta o izmenama i dopunama Zakona o radu od Ministarstva

 

Tекст преузет са сајта Савеза самосталних синдиката Војводине

 

12. decembar 2012

NAGRADA ZA POŽRTVOVANOST

Zahvaljujući velikim delom ekipi Hitne pomoći Doma zdravlja iz Žitišta priča o bebi rodjenoj u kolima i mladoj majci iz Aleksandrova ima sretan završetak Sveto Vuković, član Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, zaposlen u Domu zdravlja Žitište kao vozač, pokazao je izuzetan profesionalizam i ne malu dozu hrabrosti kada je uspeo da se kroz smetove i zavejane banatske puteve, 8.decembra probije sa ekipom Hitne pomoći do porodilje zavejane u snegu.

Zahvaljujući velikim delom ovoj ekipi, priča o bebi rodjenoj u kolima i mladoj majci iz Aleksandrova, koju njeni najbliži nisu uspeli da prebace do zrenjanisnke bolnice zbog zastoja u Česteregu, ima sretan završetak. Predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine dr Dunja Civić u ime svih članova ovog Sindikata posebno se zahvalila Svetu Vukoviću na iskazanoj požrtvovanosti uručivši mu novčanu nagradu.

Ova mala svečanost upriličena je na sednici Okružnog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti srednjebanatskog okruga Zrenjanin, održanoj 12. decembra 2012. godine u Zrenjaninu, kojoj je prisustvovala i predsednica POS dr Dunja Civrić. Na sednici su razmatrane aktivnosti izmedju dve sednice, analiziran rad Okružnog odbora i Plan aktivnosti za naredni period.

Izvor:Sajt Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

10. decembar 2012

RADNICI NIBENSA NA MINIMALCU

Gotovo 5.000 radnika iz tri putarska preduzeća u stečaju i dva u restrukturiranju angažovano je na održavanju puteva u Srbiji, kaže za Danas predsednica Samostalnog sindikata putara Sonja Vukanović. Radnici bivših preduzeća Nibens grupe, uprkos tome što rade na minimalcu, napominje Vukanović, redovno čiste sve regionalne i magistralne puteve, odnedavno ponovo i lokalne.

Ljudi rade maksimalno što mogu iako su loše plaćeni. Država je trebalo na vreme da reaguje i izda zabranu za saobraćaj teretnim vozilima i pre nego što je sneg počeo mnogo da pada. Osim toga, problem sa održavanjem puteva je veliki, jer država sve manje sredstava izdvaja za to - napominje Vukanovićeva. Ona kaže da se i te kako oseti to što je krajem prošle godine pred usvajanje budžeta za 2012. novac od akciza namenjen za održavanje puteva otišao u budžet.

Tražili smo da se to vrati za održavanje puteva, ali od toga nije bilo ništa. Nigde nema kao kod nas da se putevi održavaju od putarine i subvencija. U normalnim zemljama se deo novca od nafte izdvaja za održavanje, a kod nas su to subvencije. Pa nismo mi poljoprivrednici - kaže Vukanović. Osim toga, ova preduzeća ponovo vode računa i o lokalnim putevima koja su im uredbom bila „oduzeta“.

U našoj nadležnosti su ponovo putevi u lokalu, kao što je to i ranije bilo. Onda je vladinom uredbom odlučeno da te puteve održavaju nadležne lokalne samouprave, međutim ispostavilo se da oni nemaju sredstava za tako nešto, pa je to ponovo u našoj nadležnosti - napominje Vukanovićeva. Na održavanju puteva rade PZP Niš, PZP Vranje i PZP Kragujevac, bivše članice Nibensa u stečaju, dva preduzeća PZP Beograd i Bačka put, koja su u procesu restrukturiranja koji je odavno trebalo da dobije epilog (prema ranijim najavama države), ali nije. Pre manje od mesec dana, najavljujući novu sezonu, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak istakao je da nedostaju dve milijarde dinara za zimsko održavanje puteva. Putevi Srbije su, prema njegovim rečima, u sezonu 2012/2013. ušli sa 30.000 tona soli za posipanje saobraćajnica, a predviđena je i nabavka do 72.500 tona soli za zimsko održavanje puteva.

„Specijalizovana preduzeća poput Srbijaautoputa, MBA Miljković, Sremput, Vojvodinaput pripremila su potreban minimum od 50 odsto kompletne mehanizacije, ljudstva i sirovina, predviđen za reagovanje sa najvećim stepenom pripravnosti“, izjavio je tom prilikom Drobnjak.

Izvor:Danas

 

7 – 8. decembar 2012, Bačka Palanka

"MLADI U SINDIKATU"

Učesnici seminara pokazali su veliko interesovanje za ponudjene teme i aktivno su učestvovali u radu Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine organizovala je od 7. do 8. decembra 2012. godine u Bačkoj Palanci seminar "Mladi u Sindikatu". Seminar je bio koncipiran u dva dela: prvi je bio posvećen predlozima, izmenama i dopunama Zakona o radu a vodile su ga Draginja Bejatović i Željka Jorgić Djokić. Tema za drugi deo seminara proizašla je iz učešća Sekcije mladih u radnoj grupi Participacija mladih, a rad Sekcije mladih SSSV i postignute rezultate prezentovala je Vasilija Bojić.

Predložene konkretne mere koje se tiču učešća mladih u kancelarijama i savetima za mlade na lokalnim, regionalnim i nacionalnom nivou će se proslediti predstavnicima vlasti. Učesnici seminara pokazali su veliko interesovanje za ponudjene teme i aktivno su učestvovali u radu a deo seminara se odnosio na motivisanje članstva za širenjem postojećeg članstva na teritorijalnom i granskom nivou. Najviše zamerki mladi sindikalci na seminaru su uputili prema omladinskim organizacijama na lokalnim nivoima koje u praksi ne sprovode predvidjene programe i u svom sastavu nemaju predstavnike mladih iz nevladinih organizacija, sindikata, studentskih parlamenata i sličnih struktura već isključivo predstavnike političkih partija na vlasti.

Izvor: Sajt Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

3. decembar 2012, Novi Sad

S A O P Š T E NJ E

Sastanku su prisustvovali Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, v.d. direktora Fonda za kapitalna ulaganja APV Nebojša Malenković, predstavnici Razvojne banke Vojvodine Borislav Vujić i Vesna Zivlak, direktori i predstavnici zaposlenih, jedan broj predstavnika lokalnih samouprava i predsednici Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, Apatina, Zrenjanina, Sremske Mitrovice i Bačke Palanke.

Na sastanku su svi učesnici predočili probleme iz svog ugla, konkretno je za svaku firmu izneto trenutno stanje i šta bi trebalo najhitnije uraditi kako bi se pomoglo. Na kraju sastanka dogovoreno je da Radna grupa organizuje i održi sastanke sa predstavnicima Ministarstva za saobraćaj Republike Srbije kako bi se razmotrilo na koji način Republika može da pomogne. Takodje će se održati sastanak sa predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje kako bi se rešio problem neoverenih zdravstvenih knjižica zaposlenih i njihovih porodica. Radna grupa će se nadalje baviti traženjem rešenja za konkretne probleme pojedinih preduzeća kako bi se, pre svega, obezbedio njihov opstanak i oporavak. ​

Izvor: Sajt Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

27 – 28. novembar 2012, Novi Sad

POBOLJŠATI POLOŽAJ ŽENA

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta SSSV i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan dvodnevni seminar na više tema U okviru zajedničkog projekta SSS Vojvodine i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, od 27. do 28. novembra 2012. godine, u Novom Sadu, u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održan je seminar sa više tema.

Cilj održavanja seminara je bio da se kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju sazna više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da se utvrde mogući pravci i aktivnosti na unapredjenju rada Sekcije žena SSSV. Učesnicima seminara predstavljen je Sindikat LO a posebno na koji način se u okviru ovog sindikata radi na pitanjima rodne ravnopravnosti, poboljšanju položaja žena na radnom mestu i u društvu. Ukazano je na aktivnosti koje se vode na nivou preduzeća, opštinskom a takodje regionalnom i državnom nivou. Posebno su predočeni instrumenti za poboljšanje položaja žena odnosno zakonodavstvo Švedske, kolektivni ugovori i socijalni dijalog. Posebna tema seminara je bila i sistem edukacije na nivou Sindikata LO. Takodje se razgovaralo i o informisanju članstva i javnosti i aktivnostima LO na privlačenju novih članova u sindikat i kako se pridobija podrška javnosti za poboljšanje položaja žena. Predstavnice Sindikata LO govorile su i o saradnji sa nevladinim organizacijama, političkim partijama, drugim sindikalnim organizacijama i udruženjima.

Izvor: Sajt Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

27. novembar 2012

U SRBIJI 77.000 LJUDI RADI BEZ PLATE

U Srbiji trenutno oko 77.000 radnika ne prima platu, a situacija bi mogla da bude i dramatičnija jer je čak oko 55.000 preduzeća u blokadi. Prema poslednjim podacima Privredne komore Srbije, samo u ovoj godini je blokirano 55.000 preduzeća, a kako kažu u sindikatima, radnicima koji čekaju plate i doprinose preostaje samo da se nadaju da će im firme ponovo “proraditi”. “Dok su računi tih preduzeća u blokadi, ona ne mogu da posluju, ni da obavljaju bilo kakve finansijske transakcije, pa ni da isplaćuju plate i doprinose. Tim radnicima su vezane ruke da bilo šta urade”, kaže Ljuban Žigmund, ekonomista iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Žigmund objašnjava da većina njih odluči da sačeka “bolje vreme” jer, praktično, drugih rešenja gotovo da i nemaju. “Ovim radnicima se ne isplati da daju otkaz jer u tom slučaju ostaju i bez tih zaostalih zarada, a malo ko bi od njih presavio tabak i tužio firmu, jer je evidentno da preduzeće nema novca”, dodaje on. A strpljenje ume da se otegne. U Privrednoj komori Srbije kažu da blokada preduzeća može da potraje samo dva-tri dana, ali i duže od godinu. Zato su preduzetnici inicirali donošenje zakona o rešavanju poreskih dugovanja i dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno osiguranje i ovaj se predlog se već nalazi u skupštinskoj proceduri. Ovaj bi zakon omogućio da sva ta preduzeća ponovo stanu na svoje noge i da se sačuvaju sva radna mesta, kaže Dušan Perić, predsednik Izvršnog odbora Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije. “To bi u praksi značilo da se firmama omogući mirovanje dugovanja od 12 do 60 meseci. Pod uslovom da počnu sa tekućim plaćanjima, država bi im odblokirala račune i omogućila poslovanje, pa tako dala šansu da nešto i zarade, a potom i vrate zaostala potraživanja”. Perić dodaje da bi na ovakav način država dobila oko 50.000 urednih platiša mesečnih poreskih obaveza.

Izvor: Večernje novosti/Novi magazin

 

20. novembar 2012.

NEMA SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE RADA NA ODREĐENO

Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Zoran Martinović rekao je da nema saglasnosti socijalnih partnera za dve ključne promene Zakona o radu, koje se odnose na produžavanje rada na određeno i isplatu otpremnina. Martinović je gostujući na RTS-u naglasio da je na predlog Međunarodnog monetarnog fonda pripremljena verzija zakona o radu koja je podrazumevala mogućnost produžavanja rada na neodređeno sa 12 meseci na tri godine i isplatu otpremnina prema radnom stažu koji je proveden kod poslednjeg poslodavca.

"Mi smo dosta vremena proveli sa socijalnim partnerima, definisano je da nema saglasnosti i to je ono što nas onespokojava. Sindikati smatraju da produžavanje rada na tri godine predstavlja dalje obespravljivanje radnike, dok poslodavci smatraju da bi to pospešilo zapošljavanje", rekao je Martinović.
On je dodao da su poslodavci tražili da isplaćuju otpremnine zaposlenima samo za radni staž koji su proveli kod njih, ali ima i zaposlenih sa dugim radnim stažom i da nikada nisu dobili otpremnine i da se trenutno radi na pronalaženje rešenja kako bi se i oni obeštetili. Martinović je kazao da se privode kraju izmene Zakona o štrajku i Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i da se nada da će uskoro biti i usvojeni.
"Ostalo je samo nekoliko otvorenih pitanja. Recimo kod Zakona o štrajku, to je mogućnost isplate zarada tokom štrajka", naglasio je on.
Što se tiče Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Martinović je naglasio da je jedna od izmena i ukidanje penala poslodavcima koji nisu mogli da zaposle osobu sa invaliditetom. Do sada su poslodavci plaćali dve vrste penala, dok će izmenama Zakona predviđeno da plate samo novčanu nadoknadu u iznosu 50 odsto od prosečne plate.

Izvor: Sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije

 

25. oktobar 2012, Novi Sad

S A O P Š T E NJ E

Na današnjoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za predsednika je izabran Goran Milić koji će ovu funkciju obavljati do redovnih izbora 2015. godine. Do izbora novog predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na polovini mandatnog perioda, došlo je nakon ostavke dr Milorada Mijatovića pre mesec dana, koji je izabran za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije.

Kandidati za predsednika Veća SSSV bili su Goran Milić, dosadašnji sekretar i v.d. predsednika i Miodrag Bradonjić, predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu Vojvodine. Oba kandidata su se zahvalila na ukazanom poverenju da budu predloženi na najvišu funkciju u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, ističući da je to velika čast ali isto tako i odgovornost. Članovi Veća SSS Vojvodine, tajnim glasanjem, odlučili su da naredne dve i po godine funkciju predsednika obavlja Goran Milić.

Sednici Veća SSSV prisustvovali su i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i doskorašnji predsednik SSSV dr Milorad Mijatović. Oni su u svom obraćanju novom predsedniku SSSV poželeli uspeh na novoj funkciji, tim pre jer je ekonomska situacija u državi izuzetno teška a položaj zaposlenih svakim danom sve neizvesniji.

SLUŽBA INFORMISANJA

Izvor:  Sajt Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

 

25. oktobar 2012, Novi Sad

S A O P Š T E NJ E

Egzistencija preko 1.500 zaposlenih u preduzećima koja su u vlasništvu Dušana Borovice, kao i njihovih porodica, ugrožena je višemesečnim izostankom zarada, a neizvesna sudbina tih preduzeća dovela je u pitanje održavanje vojvodjanskih puteva i normalno funkcionisanje saobraćaja pred nastupajuću zimu. Svi ovi problemi konstatovani su na sastanku koji je inicirao Savez samostalnih sindikata Vojvodine a kome su pored predstavnika samostalnog sindikata i lokalne samouprave Novog Sada, Apatina, Zrenjanina, Sremske Mitrovice i Bačke Palanke, prisustvovali i pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin, direktorka Regionalne kacelarije Novi Sad Agencije za privatizaciju Maja Djurdjev i Ljiljana Stojšić iz Inspekcije rada.

Sa predstavnicima zaposlenih iz a.d. "Vojvodina put" Zrenjanin, a.d. "Putevi" Sremska Mitrovica, a.d. "Radnik" Bačka Palnka, "Dunav grupa agregati" Novi Sad, "Napredak" a.d. Apatin i "Hidrogradjevinar" a.d. Sremska Mitrovica sagledana je, sa više aspekata, trenutna situacija u ovim preduzećima. Pored konstatovanih problema ocenjeno je da je nedefinisan strateški interes Republike Srbije za postojanje ovih firmi.

Kako bi se što pre našla najbolje moguća rešenja za opstanak ovih firmi i same radnike, dogovoreno je da se za nedelju dana organizuje novi sastanak na koji će biti pozvani i direktori tih preduzeća, predstavnici Ministarstva saobraćaja i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine i Razvojne banke Vojvodine. Ukoliko nakon ovog sastanka ne bude konkretnih rešenja od najviših organa vlasti Republike i Pokrajine zahtevaće se da "odrede" dalju sudbinu ovih preduzeća i zaposlenih.

V.D. PREDSEDNIK SSS VOJVODINE

Goran Milić

Izvor: Sajt Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

               

10.oktobar 2012.

IZVEŠTAJ SA SEMINARA U NOVOM BEČEJU KOJI SE ODRŽAO OD 24. DO 28. SEPTEMBRA 2012. GODINE

У организацији ССС за град Зрењанин и општине организован је семинар у Новом Бечеју од 24. до 28. септембра 2012.године, у оквиру заједничког пројекта ССС за град Зрењанин и општине и Синдиката 3F Aalborg из Данске.
Циљ одржавања семинара је да се кроз излагања и активну дискусију учесници упознају више са искуствима Синдиката 3F Aalborg на пољу преговарања.

Теме семинара биле су:
1.Колективни уговор
2.Технике преговарања
3.Закон о раду
4.Комуникација између председника синдикалних организација (Shop stewards)
5.Образовни систем (FIU систем, Српски систем)

Предавачи Синдиката 3F Aalborg били су Benny Vinther Jensen & Per Eisenreich.
Синдикат  3F Aalborg броји око 350.000  чланова од 5,5 милиона запослених  и заједно са синдикатом металаца улази у велку породицу Савеза синдиката ЛО.
Семинар је био посвећен пре свега техникама преговарања, односно оспособљавању  Shop stewards-а за преговарање. Shop stewards у Данској су особе које су изабране од стране запослених да обезбеде Колективни уговор код послодавца, веће зараде и сл. Shop stewards се именује за фрабрику, а затим се они уједињују даље на локалном нивоу, а они опет даље у Конгрес. Такође постоје и посебни  Shop stewards који се обучавају само за преговоре за закључивање ку, за зараде или за обучавање других Shop stewards. Синдикат има своје професоре на сталном раду који спроводе образовање Shop stewards, предају по свету и уче о Данском синдикалном систему и сл. Shop stewards је најсличнији нашем председнику синдикалне организације.
Најпре су се сви учесници представили, ко су и одакле долазе, уз карактеристике својих позива, броја чланова синдикалне организације, као и о проблемима са којима се сусрећу у свом синдикалном раду.
Током семинара било је организовано више различитих радионица, са циљем да се учесници науче техникама преговарања, проблемима са којима се могу сусрести у току преговора, ставовима и држањем у преговорима, слободи размишљања да би се лакше превазишли проблеми и сл. Учесници су сваког дана у току семинара били распоређени у више група, са којима су решавали постављене задатке, а затим их презентовали осталима. У сваком случају може се закључити да је семинар захтевао константно активно учешће свих учесника, те је стога био нарочито користан и током целог предавања држао пажњу свих учесника. Примери вежби налазе се у прилогу са осталим материјалима.
Кроз цело предавање представљен је Синдикат Данске-његова организација, начин финансирања, одговорности и сл. Детаљи свега налазе се у приложеном материјалу. Сажето указано је да је Синдикат  3F Aalborg чланица ЛО, а ЛО је Савез синдиката Данске, највећи синдикални савез у Данској, политичка ''нога'' синдиката која преговара са Владом о свим питањима која су од значаја за запослене (здравље, осигурање..). Раније је политичка странка била део ЛО, али пре 15 година одлучили су да је издвоје из синдиката иако сви знају да ЛО јавно подржава социјал-демократе. Синдикат  3F Aalborg је највећи синдикат ЛО и износи 35% ЛО.
У Данској се радни спорови решавају пред неком врстом арбитраже, коју чине по 2 представника послодаваца и синдиката и један неутралан члан. У случају радног спора он се најпре решава код послодавца (на нивоу послодавац и Shop stewards), па уколико се не договоре констатује се да се нису споразумели, па се спор покушава решити на следећем нивоу између вишег нивоа  послодавца и  Shop stewards, па ако се ни ту не реши констатује се да се нису споразумели и тако све до врха, након чега се спор решава пред радним судом -  арбитражом. Синдикат заступају адвокати-правници синдиката, јер се полази од става да нико не зна радно право боље од њих.
Не постоје појединачни колективни уговори, већ се закључују искључиво грански  колективни уговори.
Предност синдиката у Данској је што послодавац издваја одређени проценат у односу на зараду запосленог за Фонд синдиката, а сразмерно томе смањују му се порези које плаћа држави. Из тог фонда издвајају се средства за рад синдиката. Део средстава синдиката долази и од камата из банака. Постоје и штрајкачки фондови из којих се исплаћује зарада запосленима када штрајкују. Такође у случају незапослености синдикат исплаћује средства својим члановима одређени број месеци. Поред наведених извора синдикат се финансира и из чланарине.
Акценат у синдикату Данске се ставља на образовање, као одговору на сва питања. Зато се јако пуно средстава утроши на образовање синдикалаца. Сваке године се позову синдикалци и питају у чему желе да се даље усавршавају и добију дипломе за то. Синдикат плаћа књиге, предавања...целу едукацију. Синдикати имају своје предаваче који се налазе на сталном раду и који едукују синдикалне кадрове.
Систем образовања  Shop stewards је следећи: прве две недеље синдикалци се уче о колективним уговорима, упознају са његовом садржином, уче како да их ревидирају... након тога следеће две недеље се уче о психологији јер у свом послу доста разговарају са људима и то им је битно, уче како да раде заједно и комуницирају, уче како да искористе штампу у позитивном смислу за синдикат, пуштају им се филмови о свему томе, уче о законима, суовима... Сваке две недеље свим члановима се шаље синдикални магазин пун прича и дешавања из области рада. Три недеље у оквиру образовања учи се законима, четири недеље о околини, безбедности и здрављу на раду. Запослени које Shop stewards представља питају свашта и зато он мора да прође кроз обуку да би знао да им одговори на ова питања. Учи се комуникација, психологија (због гужве се чека и по више месеци да се упише курс), уче се преговарачке технике. Када се заврше сви курсеви иде се на интернационални семинар недељу дана, а после тога се иде свуда по свету. Семинари нису одмор већ су радни дан, после њих пишу се дневни детаљни извештаји шта су научили. Образовање није обавезно, али психологијом покушавају да убеде синдикалаца да се образује да би био добар у свом послу.
Након упознавања са системом образовања синдикалаца, добили смо задатак да се направи пројекат које курсеве би ми предложили за образовање синдикалаца, колико трају, где се одржавају... што би се све могло искористити у пракси.
Између синдиката и  послодаваца је 1948.године потписан Споразум о сарадњи који обавезује обе стране да преговарају и он се поштује, стога се држава не меша у однос између синдиката и послодаваца.

Доста пажње посвећено је техникама преговарања, ставовима послодаваца и како их превазићи, анализама које су до сада спроведене по том питању и сл. Закључено је да је најбољи тим за преговарање тим састављен од мушкарца и жене и да су много веће шансе за успех у преговарању ако је тим у овом саставу.


На крају би се могло закључити да је семинар био доста користан, са доста практичних примера и активним учешћем свих учесника, акценат у синдикалном образовању се ставља на псхологију, а систем образовања синдикалних активиста и систем финансирања синдиката би се могао искористити и код нас ради даљег унапређивања синдиката.

Izvor: Sajt Saveza samotalnih sindikata grada Novog Sada i opština

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI