SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

 

Grb

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

Korisni dokumenti:

- Statut saveza samostalnog sindikata Srbije

- Statut saveza samostalnog sindikata Vojvodine

- Statut grada Zrenjanina

- Konvencija broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava,1948

- Konvencija broj 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore, 1949

- Konvencija broj 135 o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću,1971

- Preporuka broj 143 o radničkim predstavnicima,1971

- Pojam sindikata

- Individualni i kolektivni radni odnosi

- Zakon o radu

-Neke od odredbi o sindikatu prema Zakonu o radu

- Zakon o zadrugama

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu

- Zakon o štrajku

- Zakon o stečaju

- Zakon o privatizaciji

- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

- Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

- Zakon o zdravstvenom osiguranju

- Zakon o izmenama i dopunama o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

-Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

- Zakon o mobingu

- Zakon o mirnom rešavanju sporova

- Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

- Pravilnik o upisu sindikalne organizacije u registar

- Pravilnik o mobingu

- Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

- Zakon o komunalnim delatnostima

 

 


 

Home

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI