,
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Grb

 

Grb
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA ZA GRAD ZRENJANIN I OPŠTINE
23000 Zrenjanin, Ul. Kralja Petra Prvog br. 3
Telefoni: (023)561 500 i 560 142; Faks: (023)561 468
Mat.br. 08059349 PIB 101162333
PEPDV 128423569 Tekuci račun: 355-1012778-28
E-mail: samostalnisindikatzrenjanin@yahoo.com

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

 

 

MINISTARSTVA:

 

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA
Beograd, Kneza Miloša 22-26
tel:011/306-8000, fax: 011/3618-366
www.mfa.gov.rs

MINISTARSTVO ODBRANE
Beograd, Biracaninova5
tel:011/3006-311, fax:011/ 3006-062
www.mod.gov.rs

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
tel:011/ 306-2000 / lok. 2601
www.mup.gov.rs

MINISTARSTVO FINANSIJA
Beograd, Kneza Miloša 20
tel: 011/3614-007 faks: 011/3618-961
www.mfin.gov.rs

MINISTARSTVO PRAVDE
Beograd, Nemanjina 22-26
tel/faks: 011/3616-548, 011/3616-549
www.mpravde.gov.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Beograd, Nemanjina 22
tel:011/ 3065-038 faks:011/3616-272
www.minpolj.gov.rs

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bulevar kralja Aleksandra 15
tel:011/2855-000 faks:011/2855-097
www.merr.gov.rs

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 011/3616-431 faks: 011/3617-486
www.mi.gov.rs
www.mem.gov.rs

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
Beograd. Bircaninova 6
tel: 011/3613-654 faks: 011/2685-396
www.drzavnauprava.gov.rs
www.ljudskaprava.gov.rs

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE
Beograd, Nemanjina 22-26
tel:011/ 3616-489 faks: 011/3616-491
www.mp.gov.rs

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Beograd, Bul. Mihajla Pupina 2
tel:011/3130-912 faks:011/3130-915
www.mos.gov.rs

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Beograd, Nemanjina 22-26
tel:011/ 3613-734 faks: 011/2656-548
www.zdravlje.gov.rs

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
tel: 011/3112-916 faks:011/3114-650
www.minrzs.gov.rs

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA
Beograd, Nemanjina 11
tel:011/ 3617-722
www.ekoplan.gov.rs

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
Beograd, Vlajkoviceva 3
tel/faks:011/ 3398-172, 3398-811
www.kultura.gov.rs

MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU
Beograd, Mihajla Pupina 2
tel: 011/3111-425, 3111-019
www.kim.gov.rs

MINISTARSTVO VERA I DIJASPORE
Beograd, Vase Carapica 20
tel:011/ 2638-033 faks: 011/2636-815
www.mzd.gov.rs
www.mv.gov.rs

MINISTAR BEZ PORTFELJA  SULEJMAN UGLJANIN
Beograd, Nemanjina 11
tel/faks:011/ 3065-960
www.kornrp.gov.rs

 

MINISTARSTVO FINANSIJA- UPRAVA CARINA
www.carina.rs

 MINISTARTSVO TRGOVINE I USLUGA
www.mtu.gov.rs

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
www.drzavnauprava.gov.rs

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
www.nauka.gov.rs

MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJU I INFORMACINO DRUŠTVO
www.mtid.gov.rs

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
www.ekoplan.gov.rs

MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN
www.mnip.gov.rs

MINISTARSTVO ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE
www.mrz.sr.gov.yu

MINISTARSTVO ZA SOCIJALNA PITANJA
www.msoc.sr.gov.yu

 

 

SINDIKATI:

 

VECE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BEOGRADA
vsssbgd@yubc.net
www.sindikat-beograda.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NOVOG SADA
sind-ns@eunet.rs
gradsko.vece@ssssns.com
www.sindikat-ns.org.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA NIŠA
sindnis @ ptt.rs

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA KRAGUJEVCA
gvssskg @ ptt.rs
sindikatkg@nadlanu.com
www.sindikat-kragujevac.org.rs

SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE
www.sind-obr.org.rs
obrazovanje@sindikat.rs
kampa@eunet.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA KOŽE I OBUCE SRBIJE
sindtkos @ sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT HEMIJE I NEMETALA SRBIJE
www.sind-hem.org.rs

SINDIKAT GRAÐEVINARSTVA I IGM SRBIJE
sgigm @ sindikat.rs
www.sgigm.org.rs

SINDIKAT ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE
sind.sumar@sezampro.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE
www.sms.org.rs
sms@sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U
POL JOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI SRBIJE
dragan.zarubica@sindikat.rs
szpdivs@sindikat.rs
www.sindikatpoljoprivrede.rs
www.samostalnisindikatpoljoprivrede.org

SINDIKAT ZAPOSLENIH U UPRAVI, PRAVOSUÐU I DRUŠTVENIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE
www.sind-upr.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT TRGOVINE SRBIJE
s.trgovina@sindikat.rs
www.sindikattrgovine.rs

SINDIKAT ŽELEZNICARA SRBIJE
ztp_szs@yahoo.com

SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE
sindkom_srbije@ptt.rs
www.sindikatkomunalaca.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE
www.zdravko.org.rs
zdravko@sindikat.rs  zdravko@net.rs

 SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE
sindikatenergetike@bvcom.net
veljko.milosevic@srbijagas.com

SINDIKAT ZAPOSLENIH U NAUCNO-ISTRAŽIVACKOJ DELATNOSTI SRBIJE
www.sindikat-nauke.org.rs
nauka@sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U DRUMSKOM I GRADSKOM SAOBRACAJU SRBIJE
sdgs@sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT PUTARA SRBIJE
sindputara@eunet.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U GRAFICKOJ, IZDAVACKOJ , INFORMATIVNOJ DELATNOSTI I KINEMATOGRAFIJI SRBIJE
sindikatgraficara@sindikat.rs

SINDIKAT RADNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRACAJU I VAZDUHOPLOVSTVU SRBIJE
vazdusni.saobracaj @sindikat.rs

SINDIKAT LUKA I PRISTANIŠTA SRBIJE
zperic@napredak.net

SINDIKAT RADNIKA RECNOG, MORSKOG I JEZERSKOG SAOBRACAJA SRBIJE
jrbsaob@eunet.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUCIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE
www.bofos.org.rs
office @bofos.org.rs

SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE
www.sind-prav.org.rs
slavica.zivanovic@sindikat.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT POŠTANSKIH RADNIKA
sindikat.poste@ptt.rs
www.sindikatposte.rs

SAMOSTALNI SINDIKAT UGOSTITELJSTVA I TURIZMA SRBIJE
www.ssuts.org.rs
ugostiteljstvo@sindikat.rs
office@ssuts.org

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SUBOTICE
susindikat1@suonline.net
www.susindikat.org.rs

 

 

RAZNI LINKOVI:

 

SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
www.parlament.gov.rs

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE
www.poslodavci.org.rs

FOND ZA ZADRAVSTVENO OSIGURANJE
www.rzzo.rs

REPUBLICKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
www.pio.rs

NARODNA BANKA SRBIJE
www.nbs.rs

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
www.priv.rs

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
www.nsz.gov.rs

REPUBLICKI ZAVOD ZA STATISTIKU
www.stat.gov.rs

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
www.pks.rs

REPUBLICKI ZAVOD ZA RAZVOJ
www.razvoj.gov.rs

REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA
www.rztr.org.yu
REPUBLICKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD                   
www.hidmet.gov.rs

REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD
www.rgz.gov.rs

REPUBLICKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET
www.rzii.gov.rs

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
www.zis.gov.rs

VOJSKA SRBIJE
www.vs.rs

ZAŠTITNIK GRAÐANA
www.zastitnik.gov.rs

AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA I PREDUZETNIŠTVA
www.sme.gov.rs

 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
www.apr.gov.rs

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
www.pkv.gov.rs

SLUŽBENI GLASNIK
www.glasnik.rs

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE
www.ustavni.sud.rs

VISOKI SAVET SUDSTVA
www.vss.sud.rs

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE
www.sudije.rs

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
www.advokatska-komora.rs

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE
www.predsednik.rs

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
www.srbija.gov.rs

SKUPŠTINA AP VOJVODINE
www.skupstinavojvodine.gov.rs

IZVRŠNO VECE AP VOJVODINE
www.vojvodina.gov.rs

REPUBLIKA SRBIJA
SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG
www.srednjobanatskiokrug.org.rs

ZVANIČNA PREZENTACIJA GRADA ZRENJANINA
www.zrenjanin.rs

PORTAL SUDOVA SRBIJE
www.portal.sud.rs

PORTAL EUPRAVA REPUBLIKE SRBIJE
www.euprava.gov.rs

 

 

 

Štampa dokumenta, a ukoliko želite da sačuvate dokument kliknite na link.

Home

 

Find more about Weather in Zrenjanin, RB

 

 

 

 

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI